evenwichtigheid, soberheid en duurzaamheid

Stichting Sobriëtas is een kleinschalig subsidiefonds, dat sinds 1895 bestaat. Jaarlijks ondersteunt de stichting een aantal activiteiten en projecten die aansluiten bij haar doelstelling: het bevorderen van een geest van leven in eenvoud.

In onze samenleving zetten veel mensen zich in om met veelal kleine, maar belangrijke projecten iets van die geest van Sobriëtas in hun omgeving te verwezenlijken. De samenleving beïnvloedt mensen en an­ders­om beïnvloeden mensen met hun gedrag en meningen de samen­le­ving. In de wisselwerking tussen die twee vormen van beïnvloeding is Sobriëtas actief.

U kunt het werk van Stichting Sobriëtas ook steunen. Door een eenmalig bedrag of een jaarlijkse bijdrage.