2016

Laefhoes America

Laefhoes America

Bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing in kleine kernen en de kanteling in de gezondheidszorg vormen voor veel dorpen een stevige opgave. De bewoners van het dorp America (Limburg) willen de zorg en welzijn naar hun eigen wensen en mogelijkheden inrichten. In samenwerking met de gemeenschap is het concept ontwikkeld van een Laefhoes (Leefhuis) van waaruit de zorgvraag en zorgkracht in het dorp bij elkaar gebracht worden, samen met professionals.

’t Laefhoes is gericht op zorg (en welzijn) maar doet dat in het besef dat iedereen, dus ook de zorgvrager, iets voor de ander kan betekenen. Met de realisatie van ’t Laefhoes als gebouw, maar vooral ook als proces, creëert de gemeenschap America de structuren en voorwaarden voor een goede leef-, woon- en werkomgeving zodanig dat allen tot hun recht komen.

2016

Laefhoes America

Laefhoes America

Bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing in kleine kernen en de kanteling in de gezondheidszorg vormen voor veel dorpen een stevige opgave. De bewoners van het dorp America (Limburg) willen de zorg en welzijn naar hun eigen wensen en mogelijkheden inrichten. In samenwerking met de gemeenschap is het concept ontwikkeld van een Laefhoes (Leefhuis) van waaruit de zorgvraag en zorgkracht in het dorp bij elkaar gebracht worden, samen met professionals.

’t Laefhoes is gericht op zorg (en welzijn) maar doet dat in het besef dat iedereen, dus ook de zorgvrager, iets voor de ander kan betekenen. Met de realisatie van ’t Laefhoes als gebouw, maar vooral ook als proces, creëert de gemeenschap America de structuren en voorwaarden voor een goede leef-, woon- en werkomgeving zodanig dat allen tot hun recht komen.