2017

‘Heel’ ons dorp, Helenaveen

‘Heel’ ons dorp, Helenaveen

Kleine dorpen, minder werkgelegenheid, kleinere gezinnen, kleinere klassen, kleinere verenigingen. Het behoud van de kleine kernen!

Anno 2017 is het 40 jaar geleden dat door ‘Stichting Samenlevingsopbouw Deurne’ in de kleine kernen Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen de documentaire “HEEL” ONS DORP werd gemaakt. Een film over de “kleine kernen problematiek”. De onderwerpen zijn ook nu nog zeer actueel. Met bewoners van de kerkdorpen is een discussieavond belegd met (oud-)leden van de stuurgroepen en dorpsraden. Na vertoning van de film en een reportage over de kerkdorpen anno 2017 werd stil gestaan bij welke ontwikkelingen de kleine kernen inmiddels wel of juist niet hebben doorgemaakt. De problematiek is van alle kleine kernen. Bewustmaking van een groot gemeenschappelijk probleem en het actief betrekken van inwoners bij de leefbaarheid in de kleine kernen om deze leefbaar en overeind te houden. Stichting Sobriëtas ondersteunde deze activiteiten.

2017

‘Heel’ ons dorp, Helenaveen

‘Heel’ ons dorp, Helenaveen

Kleine dorpen, minder werkgelegenheid, kleinere gezinnen, kleinere klassen, kleinere verenigingen. Het behoud van de kleine kernen!

Anno 2017 is het 40 jaar geleden dat door ‘Stichting Samenlevingsopbouw Deurne’ in de kleine kernen Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen de documentaire “HEEL” ONS DORP werd gemaakt. Een film over de “kleine kernen problematiek”. De onderwerpen zijn ook nu nog zeer actueel. Met bewoners van de kerkdorpen is een discussieavond belegd met (oud-)leden van de stuurgroepen en dorpsraden. Na vertoning van de film en een reportage over de kerkdorpen anno 2017 werd stil gestaan bij welke ontwikkelingen de kleine kernen inmiddels wel of juist niet hebben doorgemaakt. De problematiek is van alle kleine kernen. Bewustmaking van een groot gemeenschappelijk probleem en het actief betrekken van inwoners bij de leefbaarheid in de kleine kernen om deze leefbaar en overeind te houden. Stichting Sobriëtas ondersteunde deze activiteiten.