2017

Knelpunten in beeld

Knelpunten in beeld

Een lokaal informeel zorginitiatief is een project waarin burgers zich in georganiseerd verband en op vrijwillige basis ontfermen over medeburgers met een zorgvraag, waardoor de zorgvrager binnen de eigen dorpsgemeenschap kan blijven.

Lokale initiatiefnemers op het gebied van zorg ervaren vele knelpunten in de dagelijkse uitvoering. De ingewikkelde wet- en regelgeving vanuit overheden en zorgverzekeraars en protocollen maken de ontwikkeling van burgerinitiatieven op het terrein van informele zorg vaak ongelooflijk moeilijk. De Vereniging Kleine Kernen Limburg heeft dit probleem gesignaleerd en onder meer bij de Stichting Sobriëtas een subsidieaanvraag ingediend voor het samenstellen van een beeldproductie waarmee deze knelpunten worden belicht.

Met de ontwikkeling van de beeldproductie, waarin die problemen inzichtelijk worden gemaakt, wordt ernaar gestreefd deze knelpunten op te lossen. Door krachten op provinciaal niveau te bundelen ontstaat meerwaarde.

Stichting Sobrietas vindt dit een prima initiatief, waarvan ook anderen kunnen profiteren.

 

 

2017

Knelpunten in beeld

Knelpunten in beeld

Een lokaal informeel zorginitiatief is een project waarin burgers zich in georganiseerd verband en op vrijwillige basis ontfermen over medeburgers met een zorgvraag, waardoor de zorgvrager binnen de eigen dorpsgemeenschap kan blijven.

Lokale initiatiefnemers op het gebied van zorg ervaren vele knelpunten in de dagelijkse uitvoering. De ingewikkelde wet- en regelgeving vanuit overheden en zorgverzekeraars en protocollen maken de ontwikkeling van burgerinitiatieven op het terrein van informele zorg vaak ongelooflijk moeilijk. De Vereniging Kleine Kernen Limburg heeft dit probleem gesignaleerd en onder meer bij de Stichting Sobriëtas een subsidieaanvraag ingediend voor het samenstellen van een beeldproductie waarmee deze knelpunten worden belicht.

Met de ontwikkeling van de beeldproductie, waarin die problemen inzichtelijk worden gemaakt, wordt ernaar gestreefd deze knelpunten op te lossen. Door krachten op provinciaal niveau te bundelen ontstaat meerwaarde.

Stichting Sobrietas vindt dit een prima initiatief, waarvan ook anderen kunnen profiteren.