2017

‘Plein De Kuiperij’

‘Plein De Kuiperij’

 ‘Plein De Kuiperij’ is een initiatief van de Buurtvereniging Dorpstraat/Kuiperstraat om het Kuiperplein in Lieshout nieuw leven in te blazen. Doel is om een ontmoetings- en speelplek te creëren voor de verschillende mensen in het dorp: Rondom het Plein bevinden zich scholen, kinderopvang, De Franciscushof, een gemoedelijk kleinschalig  verzorgingshuis dat zorg biedt aan dementerende ouderen en ouderen met een lichamelijke beperking. Ook wordt in de nabijheid van het plein een huis en thuis voor jonge mensen met beperkingen gebouwd. Het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Lieshout is het doel. Iedereen doet ertoe! Jong en oud, geliefd of niet geliefd, beperkt of niet beperkt, arm of rijk. Stichting Sobriëtas heeft dit initiatief ondersteund.

2017

‘Plein De Kuiperij’

‘Plein De Kuiperij’

 ‘Plein De Kuiperij’ is een initiatief van de Buurtvereniging Dorpstraat/Kuiperstraat om het Kuiperplein in Lieshout nieuw leven in te blazen. Doel is om een ontmoetings- en speelplek te creëren voor de verschillende mensen in het dorp: Rondom het Plein bevinden zich scholen, kinderopvang, De Franciscushof, een gemoedelijk kleinschalig  verzorgingshuis dat zorg biedt aan dementerende ouderen en ouderen met een lichamelijke beperking. Ook wordt in de nabijheid van het plein een huis en thuis voor jonge mensen met beperkingen gebouwd. Het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Lieshout is het doel. Iedereen doet ertoe! Jong en oud, geliefd of niet geliefd, beperkt of niet beperkt, arm of rijk. Stichting Sobriëtas heeft dit initiatief ondersteund.