2017

Stichting Budgetkring, Lift je Leven

Stichting Budgetkring, Lift je Leven

Budgetkringen zijn werkgroepen die als doel hebben mensen te activeren om zelf hun (financiële) problemen aan te pakken en een duurzame leefstijl te ontwikkelen. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van ‘Gelukkig met Genoeg’. Een kring bestaat uit ongeveer acht personen, die elke twee weken bij elkaar komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.

Het werkmateriaal van de Budgetkring is in een pilot provisorisch geschikt gemaakt voor deelnemers met een taalachterstand (laaggeletterden, nieuw-komers en mensen met een licht verstandelijke beperking). Teneinde het lesmateriaal beter geschikt te maken voor deze doelgroep moest het opnieuw worden vormgegeven en gedrukt. Stichting Sobriëtas heeft aan de financiering daarvan bijgedragen.

 

2017

Stichting Budgetkring, Lift je Leven

Stichting Budgetkring, Lift je Leven

Budgetkringen zijn werkgroepen die als doel hebben mensen te activeren om zelf hun (financiële) problemen aan te pakken en een duurzame leefstijl te ontwikkelen. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van ‘Gelukkig met Genoeg’. Een kring bestaat uit ongeveer acht personen, die elke twee weken bij elkaar komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.

Het werkmateriaal van de Budgetkring is in een pilot provisorisch geschikt gemaakt voor deelnemers met een taalachterstand (laaggeletterden, nieuw-komers en mensen met een licht verstandelijke beperking). Teneinde het lesmateriaal beter geschikt te maken voor deze doelgroep moest het opnieuw worden vormgegeven en gedrukt. Stichting Sobriëtas heeft aan de financiering daarvan bijgedragen.