Bestuur

Samenstelling van het bestuur per maart 2018

Voorzitter

Dhr. dr. J. Roemer, Nijmegen

Bestuursleden

Penningmeester: Dhr. drs. R. Jans, Vught

Dhr. dr. J. Dupont, Nijmegen
Mevr. ir M. van Schaijik, Wageningen

Ambtelijk secretaris: Mevr. mr. B. de Leeuw, ’s-Hertogenbosch