Bestuur

Samenstelling van het bestuur per november 2022

Voorzitter

Dhr. dr. J. Roemer, Nijmegen

Bestuursleden

Mevr. ir M. van Schaijik, secretaris, Wageningen

Dhr. dr. J. Dupont, penningmeester, Nijmegen