ANBI

Stichting Sobriëtas is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dat betekent onder meer dat een gift aan Stichting Sobriëtas aftrekbaar is voor de belasting.

U vindt hier enkele gegevens die relevant zijn voor deze ANBI-status:

Postweg 35

6523 KR Nijmegen

info@sobrietas.nl

www.sobrietas.nl

Kamer van Koophandel: Nummer 41265225

RSNI-nummer: 8160.54.228

Beleidsplan 2021-2025

Per 1 januari 2023 heeft Sobrietas de behandeling van subsidie-aanvragen uitbesteed aan het Kansfonds. Sobrietas heeft daar een zgn. fonds op naam. Ieder jaar stort Sobrietas daar € 50.000,- in.